Prostorni plan uređenja općine - Općina Lukač
Prijava
Korisnik: Public

Prostorni plan uređenja općine - Općina Lukač

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0693

Jedinstvena oznaka izvora:

0693

Naziv izvora prostornih podataka:

Prostorni plan uređenja općine - Općina Lukač

Sažetak izvora:

Prostorni plan Općine Lukač je dio općega društvenog plana na temelju kojega se ostvaruje politika urbanizacije i prostornoga uređenja u skladu s razvojem, gospodarskom i socijalnom politikom države i budućeg iskorištavanja zemljišta na administrativnom području Općine Lukač. Sastoji se od idućih slojeva: 1. Korištenje i namjena površina, 2. Infrastrukturni sustavi, 3. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora, 4. Građevinska područja. Prostorni plan uređenja općine Lukač obuhvaća 12 naselja: Lukač, Brezik, Budrovac Lukački, Dugo Selo Lukačko, Gornje Bazje, Kapela Dvor, Katinka, Rit, Terezino Polje, Turanovac, Veliko Polje, Zrinj Lukački. Skup se sastoji od kombinacije linijske, poligonske i točkaste geometrije s pripadajućim atributima koji opisuju oznake i nazive slojeva.
Podaci su prikupljani od 2017. godine. Nositelj izrade plana je Jedinstveni upravni odjel Općine Lukač, a izrađivač elaborata IV. izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Lukač bila je tvrtka VTC projekt d.o.o. VIROVITICA. Zavod za prostorno uređenje Virovitičko - podravske županije prikuplja, objavljuje i upravlja podacima PPUO Općine Lukač.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

pdf

Adresa izvora:

https://www.opcina-lukac.hr/, https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ10_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ10_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ10_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ10_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0; https://opcina-lukac.pipgis.hr/xyz-services/pp/wms?service=wms&request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0085 - Općina Lukač

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Općina Lukač

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

24-08-2020

Upareni izvor:

0201 WMS - prostorni planovi - Virovitičko-podravska županija

1385 Prostorni plan uređenja općine - Općina Lukač - WMS

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/7237cba1-f970-400f-be0c-fbdc26527fa1

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a