Općina Lukač
Prijava
Korisnik: Public

Općina Lukač

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0085

Jedinstvena oznaka subjekta:

0085

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Lukač

OIB subjekta NIPP-a:

72831393921

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Lukač 50
33406 Lukač
033/739-126
033/739-076
www.opcina-lukac.hr
opcina-lukac@opcina-lukac.hr

Danijela Mioljević
danijela@opcina-lukac.hr

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (56/13, 52/18 i 50/20),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Lukač je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Virovitičko-podravskoj županiji. Općina Lukač je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0693 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Lukač
1385 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Lukač - WMS

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

29-07-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a