Prostorni plan uređenja općine - Općina Lukač - WMS
Prijava
Korisnik: Public

Prostorni plan uređenja općine - Općina Lukač - WMS

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=1385

Jedinstvena oznaka izvora:

1385

Naziv izvora prostornih podataka:

Prostorni plan uređenja općine - Općina Lukač - WMS

Sažetak izvora:

Mrežna usluga pregleda (WMS) prostornog plana uređenja Općine Lukač poslužuje podatke iz skupa Prostorni plan uređenja općine – Općina Lukač: Kartografski prikazi u mjerilu 1:25 0000: 1. Korištenje i namjena površina, 2. Infrastruktumi sustavi, 3. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora. Kartografski prikazi u mjerilu I :5000 - 4.Građevinska područja naselja, 4. I . Građevinsko područje naselja Lukač, 4.2. Građevinsko područje naselja Brezik, 4.3. Građevinsko područje naselja Budrovac Lukački , 4.4. Građevinsko područje naselja Dugo Selo Lukačko, 4.5. Građevinsko područje naselja Gornje Bazje, 4.6. Građevinsko područje naselja Kapela Dvor, 4.7. Građevinsko područje naselja Katinka. 4.8. Građevinsko područje naselja Rit, 4.9. Građevinsko područje naselja Terezino Polje, 4. 10. Građevinsko područje naselja Turanovac, 4.1 1 .Građevinsko područje naselja Veliko Polje, 4.1 2. Građevinsko područje naselja Zrinj Lukački. Podaci koje usluga pregleda poslužuje su u „nacionalnom modelu“ odnosno poslužuje podatke sukladno nacionalnim propisima (Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23). Sukladno navedenom, posluženi podaci prikazuju kombinaciju geometrije poligona, linija i točaka s pripadajućom legendom. Usluga je namijenjena za jednostavan i brz pregled prostornih planova, s ciljem da takav pristup informacijama omogući bolje planiranje i upravljanje urbanim razvojem.
Navedenu mrežnu uslugu pregleda razvija, upravlja, održava i ažurira Zavod za prostorno uređenje Virovitičko - podravske županije.
WMS usluga je povezana sa skupom podataka Prostorni plan uređenja općine - Općina Lukač ID:0693.

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

WMS

Adresa izvora:

https://opcina-lukac.pipgis.hr/xyz-services/pp/wms?service=wms&request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0085 - Općina Lukač

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Općina Lukač

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

27-12-2022

Upareni izvor:

0693 Prostorni plan uređenja općine - Općina Lukač

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/dabda496-945e-4d45-934f-96a31e013ded

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a