Prostorni plan uređenja općine - Općina Mikleuš
Prijava
Korisnik: Public

Prostorni plan uređenja općine - Općina Mikleuš

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0930

Jedinstvena oznaka izvora:

0930

Naziv izvora prostornih podataka:

Prostorni plan uređenja općine - Općina Mikleuš

Sažetak izvora:

Prostornim planom uređenja Općine Mikleuš uređuje se korištenje i namjena prostora koji su uvjetovani osnovnim obilježjima prostora.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

doc

Adresa izvora:

https://mikleus.hr/download/sl-glasnik-7-2019/?wpdmdl=5014&refresh=5f59edd55117e1599729109, https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ10_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ10_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ10_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ10_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0

Naziv subjekta NIPP-a:

0259 - Općina Mikleuš

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Općina Mikleuš

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

07-12-2020

Upareni izvor:

0201 WMS - prostorni planovi - Virovitičko-podravska županija

Metapodaci:


Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a