Općina Mikleuš
Prijava
Korisnik: Public

Općina Mikleuš

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0259

Jedinstvena oznaka subjekta:

0259

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Mikleuš

OIB subjekta NIPP-a:

86852314680

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

N.Š.Zrinskog 93,
33 517 Mikleuš,
opcina@mikleus.hr,
033 563 066,
https://mikleus.hr/,

Sanja Poljak,
Jedinstveni upravni odjel,
sanja.poljak@mikleus.hr
091 216 3101

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/13, 52/18, 50/20),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19),
Prostorni plan uređenja Općine Mikleuš (Službeni glasnik, broj 06/07, 04/13, 2/16, 5/16 - pročišćeni tekst, 1/19 i 7/19 - pročišćeni tekst).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Mikleuš je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Virovitičko-podravskoj županiji. Općina Mikleuš je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.


Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0930 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Mikleuš

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

07-12-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a