Prostorni plan uređenja općine - Općina Sopje
Prijava
Korisnik: Public

Prostorni plan uređenja općine - Općina Sopje

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0689

Jedinstvena oznaka izvora:

0689

Naziv izvora prostornih podataka:

Prostorni plan uređenja općine - Općina Sopje

Sažetak izvora:

Prostornim planom uređenja Općine Sopje uređuje se korištenje i namjena prostora koji su uvjetovani sa osnovnim oblježjima prostora.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

dwg

Adresa izvora:

https://www.sopje.hr/, https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ10_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ10_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ10_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ10_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0

Naziv subjekta NIPP-a:

0199 - Općina Sopje

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Općina Sopje

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

24-08-2020

Upareni izvor:

0201 WMS - prostorni planovi - Virovitičko-podravska županija

Metapodaci:


Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a