Općina Sopje
Prijava
Korisnik: Public

Općina Sopje

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0199

Jedinstvena oznaka subjekta:

0199

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Sopje

OIB subjekta NIPP-a:

14591526070

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Kralja Tomislava 20
33520 Sopje
033/400-384
www.sopje.hr

Ana Martinković Krištan
opcinasopje@gmail.com
091/588-1916

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (56/13, 52/18, 50/20),
Zakon o prostronom uređenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17,114/18, 39/19, 98/19),
Prostorni plan uređenja Općine Sopje (Službeni glasnik, broj (03/07, 03/11, 07/14, 07/16, 5/19, pročišćeni tekst 1/20).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Sopje je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Virovitičko-podravskoj županiji. Općina Sopje je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.


Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0689 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Sopje

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

24-08-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a