Prostorni plan uređenja općine - Općina Čađavica
Prijava
Korisnik: Public

Prostorni plan uređenja općine - Općina Čađavica

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0718

Jedinstvena oznaka izvora:

0718

Naziv izvora prostornih podataka:

Prostorni plan uređenja općine - Općina Čađavica

Sažetak izvora:

Prostorni plan Općine Čađavica je dio općega društvenog plana na temelju kojega se ostvaruje politika urbanizacije i prostornoga uređenja u skladu s razvojem, gospodarskom i socijalnom politikom države i budućeg iskorištavanja zemljišta.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

pdf

Adresa izvora:

https://www.opcina-cadjavica.hr, https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ10_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ10_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ10_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ10_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0

Naziv subjekta NIPP-a:

0219 - Općina Čađavica

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Općina Čađavica

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

02-09-2020

Upareni izvor:

0201 WMS - prostorni planovi - Virovitičko-podravska županija

Metapodaci:


Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a