WMS - prostorni planovi - Brodsko-posavska županija
Prijava
Korisnik: Public

WMS - prostorni planovi - Brodsko-posavska županija

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0488

Jedinstvena oznaka izvora:

0488

Naziv izvora prostornih podataka:

WMS - prostorni planovi - Brodsko-posavska županija

Sažetak izvora:

Mrežna usluga za prikaz rasterskih karata prostornih planova županijske i lokalne razine za područje Brodsko-posavske županije (prostorni plan županije, prostorni planovi uređenja gradova i općina, GUP Slavonski Brod, GUP Nova Gradiška). Karte dostupne putem WMS-a iz materijala koji dostavljaju JLS i/ili stručni izrađivači za objavu priređuje Zavod za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije, koji je i pružatelj mrežne usluge.

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

WMS

Adresa izvora:

http://wms.bpzzpu.hr:8008/mapguide/mapagent/mapagent.fcgi/?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0228 - Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Brodsko-posavska županija

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

23-06-2020

Upareni izvor:

0895 Prostorni planovi - Brodsko-posavska županija

0850 Prostorni plan uređenja općine - Općina Podcrkavlje

0568 Prostorni plan uređenja općine - Općina Bukovlje

0870 Urbanistički plan uređenja općine - Općina Bukovlje

0871 Detaljni plan uređenja općine - Općina Bukovlje

0595 Prostorni plan uređenja općine - Općina Vrpolje

0634 Prostorni plan uređenja grada - Grad Nova Gradiška

0665 Prostorni plan uređenja općine - Općina Dragalić

0667 Prostorni plan uređenja općine - Općina Stara Gradiška

0674 Prostorni plan uređenja općine - Općina Slavonski Šamac

0701 Prostorni plan uređenja općine - Općina Brodski Stupnik

0601 Prostorni plan uređenja grada - Grad Slavonski Brod

0602 Generalni urbanistički plan grada - Grad Slavonski Brod

1108 Prostorni plan uređenja općine - Općina Velika Kopanica

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/2d1b674d-28c9-4654-8ab9-a7bbaec46d5e

Napomena:

Sukladno novom ustrojstvu tijela državne uprave prema Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (NN 85/20) Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine preuzima poslove Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja.
Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a