Prostorni plan uređenja grada - Grad Slavonski Brod
Prijava
Korisnik: Public

Prostorni plan uređenja grada - Grad Slavonski Brod

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0601

Jedinstvena oznaka izvora:

0601

Naziv izvora prostornih podataka:

Prostorni plan uređenja grada - Grad Slavonski Brod

Sažetak izvora:

Odredbe Prostornog plana uređenja grada Slavonskog Broda odnose se na:
a) neposrednu provedbu za građenje izvan građevinskog područja, a izvan obuhvata GUP-a te
b) smjernice za izradu prostornih planova užih područja čija se izrada i donošenje određuje ovim Planom.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

dwg, pdf

Adresa izvora:

https://www.slavonski-brod.hr/index.php/vazeci-prostorni-planovi, https://gis.pgz.hr/arcgis/services/MGIPU/WMS_PPZ/MapServer/WMSServer?service=WMS&request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0129 - Grad Slavonski Brod

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Grad Slavonski Brod

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

06-08-2020

Upareni izvor:

0488 WMS - prostorni planovi - Brodsko-posavska županija

Metapodaci:


Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a