Grad Slavonski Brod
Prijava
Korisnik: Public

Grad Slavonski Brod

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0129

Jedinstvena oznaka subjekta:

0129

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Grad Slavonski Brod

OIB subjekta NIPP-a:

58007872049

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Vukovarska 1
35000 Slavonski Brod
ured@slavonski-brod.hr
035 217 000
035 217 007
www.slavonski-brod.hr

Damir Klaić
damir.klaic@slavonski-brod.hr
035 217 080

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/13, 52/18, 50/20),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Grad Slavonski Brod je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Brodsko-posavskoj županiji. Grad Slavonski Brod je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0601 - Prostorni plan uređenja grada - Grad Slavonski Brod
0602 - Generalni urbanistički plan grada - Grad Slavonski Brod

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

06-08-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a