Generalni urbanistički plan grada - Grad Slavonski Brod
Prijava
Korisnik: Public

Generalni urbanistički plan grada - Grad Slavonski Brod

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0602

Jedinstvena oznaka izvora:

0602

Naziv izvora prostornih podataka:

Generalni urbanistički plan grada - Grad Slavonski Brod

Sažetak izvora:

Generalnim urbanističkim planom grada Slavonskog Broda utvrđeni su: generalna koncepcija, smjernice, namjena i vrsta sadržaja za buduću novu izgradnju, a detaljni urbanističko-tehnički uvjeti razmještaja i oblikovanja novoplaniranih sadržaja utvrdit će se prostornim planom niže razine sukladno namjeni površina, konceptualnim smjernicama i odredbama za provođenje ovog Generalnog urbanističkog plana.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

dwg, pdf

Adresa izvora:

https://www.slavonski-brod.hr/index.php/vazeci-prostorni-planovi. https://gis.pgz.hr/arcgis/services/MGIPU/WMS_PPZ/MapServer/WMSServer?service=WMS&request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0129 - Grad Slavonski Brod

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Grad Slavonski Brod

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

06-08-2020

Upareni izvor:

0488 WMS - prostorni planovi - Brodsko-posavska županija

Metapodaci:


Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a