Prostorni plan uređenja grada - Grad Nova Gradiška
Prijava
Korisnik: Public

Prostorni plan uređenja grada - Grad Nova Gradiška

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0634

Jedinstvena oznaka izvora:

0634

Naziv izvora prostornih podataka:

Prostorni plan uređenja grada - Grad Nova Gradiška

Sažetak izvora:

Prostorni plan Grada Nova Gradiška je dio općega društvenog plana na temelju kojega se ostvaruje politika urbanizacije i prostornoga uređenja u skladu s razvojem, gospodarskom i socijalnom politikom države i budućeg iskorištavanja temljišta. Sagledava i sadrži sve temeljne pretpostavke društvenog i gospodarskog razvoja, zaštite okoliša i racionalnog korištenja prirodnih i povijesnih dobara, a s ciljem uređenja prostora Grada koji doprinosi njegovom održivom razvoju.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

dwg, pdf

Adresa izvora:

https://www.novagradiska.hr, http://wms.bpzzpu.hr:8008/mapguide/mapagent/mapagent.fcgi/?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0162 - Grad Nova Gradiška

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Grad Nova Gradiška

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

10-08-2020

Upareni izvor:

0488 WMS - prostorni planovi - Brodsko-posavska županija

Metapodaci:


Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a