Grad Nova Gradiška
Prijava
Korisnik: Public

Grad Nova Gradiška

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0162

Jedinstvena oznaka subjekta:

0162

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Grad Nova Gradiška

OIB subjekta NIPP-a:

08658615403

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Trg kralja Tomislava 1
35400 Nova Gradiška
035/366-085
www.novagradiska.hr
Darko Jugović
darko.jugovic@novagradiska.hr
Odsjek za stručne poslove Gradskog vijeća i gradonačelnika
091 605 6794

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/13, 52/18, 50/20),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19),
Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20),
Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19),
PPUG Nova Gradiška (Novogradiški glasnik 06/99, 01/03, 07/04, 02/07, 10/14, 06/16, 07/18 i 09/18-pročišćeni tekst)
Odluka o nerazvrstanim cestama (Novogradiški glasnik 06/13 i 4/16).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Grad Nova Gradiška je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Brodsko-posavskoj županiji. Grad Nova Gradiška je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.


Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0634 - Prostorni plan uređenja grada - Grad Nova Gradiška
0635 - Nerazvrstane ceste Grada Nova Gradiška

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 7 Prometne mreže
III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

10-08-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a