WMS - prostorni planovi - Primorsko-goranska županija (JLS M-V)
Prijava
Korisnik: Public

WMS - prostorni planovi - Primorsko-goranska županija (JLS M-V)

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0758

Jedinstvena oznaka izvora:

0758

Naziv izvora prostornih podataka:

WMS - prostorni planovi - Primorsko-goranska županija (JLS M-V)

Sažetak izvora:

Mrežna usluga za prikaz rasterskih karata prostornih planova lokalne razine za područje Primorsko-goranske županije (prostorni planovi uređenja gradova i općina), za gradove/općine abecedno od Mošćenička Draga do Vrbovsko. Karte dostupne putem WMS-a iz materijala koji dostavljaju JLS i/ili stručni izrađivači za objavu priređuje Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, koji je i pružatelj mrežne usluge.
Gradovi: Novi Vinodolski, Opatija, Rab, Rijeka i Vrbovsko.
Općine: Mošćenička Draga, Mrkopalj, Omišalj, Punat, Ravna Gora, Skrad, Vinodolska općina, Viškovo i Vrbnik.

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

WMS

Adresa izvora:

https://gisportal.pgz.hr/server/services/MGIPU/WMS_PPUOG_03/MapServer/WMSServer?service=WMS&request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0228 - Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Primorsko-goranska županija

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

16-09-2020

Upareni izvor:

0896 Prostorni planovi - Primorsko-goranska županija

0521 Prostorni plan uređenja općine - Općina Ravna Gora

0682 Prostorni plan uređenja grada - Grad Novi Vinodolski

0582 Prostorni plan uređenja grada - Grad Rab

0768 Prostorni planovi uređenja općine - Općina Punat

1105 Prostorni plan uređenja općine - Općina Omišalj

1106 Urbanistički planovi uređenja općine - Općina Omišalj

1107 Detaljni planovi uređenja općine - Općina Omišalj

1477 Prostorni plan uređenja Općine Viškovo

1478 Urbanistički plan uređenja Općine Viškovo

1479 Detaljni plan uređenja Općine Viškovo

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/d2e51fda-5902-4928-983f-abaa467a1941

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a