Prostorni plan uređenja Općine Viškovo
Prijava
Korisnik: Public

Prostorni plan uređenja Općine Viškovo

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=1477

Jedinstvena oznaka izvora:

1477

Naziv izvora prostornih podataka:

Prostorni plan uređenja Općine Viškovo

Sažetak izvora:

Prostorni plan uređenja Općine Viškovo dio je općeg društvenog plana na temelju kojeg se ostvaruje politika urbanizacije i prostornoga uređenja u skladu s gospodarskim razvojem, socijalnom politikom i budućim korištenjem zemljišta. Isti regulira prostorno uređenje cjelokupnog prostora Općine Viškovo, odnosno određuje osnovne namjene prostora - prostor za gradnju, neizgrađene površine, površine za komunalnu i prometnu infrastrukturu i objekte, te druge površine.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

docx, pdf

Adresa izvora:

https://zavod.pgz.hr/planovi_i_izvjesca/registar-prostornih-planova.ml

Naziv subjekta NIPP-a:

0061 - Općina Viškovo

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Općina Viškovo

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

27-10-2023

Upareni izvor:

0758 WMS - prostorni planovi - Primorsko-goranska županija (JLS M-V)

Metapodaci:


Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a