Općina Viškovo
Prijava
Korisnik: Public

Općina Viškovo

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0061

Jedinstvena oznaka subjekta:

0061

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Viškovo

OIB subjekta NIPP-a:

28350474809

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Vozišće 3
51216 Viškovo
+ 385 51 503 770
+ 385 51 257 521
www.opcina-viskovo.hr
pisarnica@opcina-viskovo.hr

Zvonimir Vidović
zvonimir.vidovic@opcina-viskovo.hr
091 8395 593

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (56/2013, 52/2018, 50/20)


Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Viškovo je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Primorsko-goranskoj županiji. Općina Viškovo je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

1477 - Prostorni plan uređenja Općine Viškovo
1478 - Urbanistički plan uređenja Općine Viškovo
1479 - Detaljni plan uređenja Općine Viškovo
1480 - Jedinstvena baza podataka nerazvrstanih cesta na području Općine Viškovo

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 7 Prometne mreže
III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

24-07-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a