Jedinstvena baza podataka nerazvrstanih cesta na području Općine Viškovo
Prijava
Korisnik: Public

Jedinstvena baza podataka nerazvrstanih cesta na području Općine Viškovo

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=1480

Jedinstvena oznaka izvora:

1480

Naziv izvora prostornih podataka:

Jedinstvena baza podataka nerazvrstanih cesta na području Općine Viškovo

Sažetak izvora:

Jedinstvena baza podataka sastoji se od popisa nerazvrstanih cesta na području Općine Viškovo i osnovnih podataka o nerazvrstanoj cesti (broj ceste, naziv, dužina, katastarske čestice) te se vodi u tiskanom i digitalnom obliku. Jedinstvena baza podataka nerazvrstanih cesta omogućuje efikasnije upravljanje nerazvrstanim cestama te je osnova za upis nerazvrstanih cesta u zemljišne knjige.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

xlsx, pdf

Adresa izvora:

https://www.opcina-viskovo.hr/

Naziv subjekta NIPP-a:

0061 - Općina Viškovo

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 7 Prometne mreže

Geografski obuhvat izvora:

Općina Viškovo

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

27-10-2023

Upareni izvor:


Metapodaci:


Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a