Urbanistički plan uređenja Općine Viškovo
Prijava
Korisnik: Public

Urbanistički plan uređenja Općine Viškovo

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=1478

Jedinstvena oznaka izvora:

1478

Naziv izvora prostornih podataka:

Urbanistički plan uređenja Općine Viškovo

Sažetak izvora:

Urbanistički planovi uređenja Općine Viškovo propisuju uvjete provedbe svih zahvata u prostoru unutar svog obuhvata te obvezno sadrže detaljnu podjelu područja na posebne prostorne cjeline s obzirom na njihovu namjenu, prikaz površina namjenjenih za građenje, odnosno uređenje površina javne namjene i druge detaljne uvjete korištenja i uređenja prostora te građenje građevina.
Urbanistički planovi na području Općine Viškovo su:
UPU naselja Viškovo N 1-1 (UPU 1)
UPU radne zone Marinići K-1 (UPU 2)
UPU radne zone Marinići K-1 (UPU 2) - I. ID
UPU radne zone Marišćina K-2 (UPU 3)
UPU radne zone Marišćina K-2 (UPU 3) - I. ID
UPU radne zone Marišćina K-2 (UPU 3) - II. ID
UPU radne zone Marišćina K-2 (UPU 3) - III. ID
UPU dijela naselja Viškovo: Kapiti-Furićevo (UPU 7)
UPU Groblja Ćikovina G-2
UPU osnovne škole Marinići i dijela naselja Blažići
UPU sportsko-rekreacijske zone i dijela naselja u Ronjgima.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

docx, pdf

Adresa izvora:

https://zavod.pgz.hr/planovi_i_izvjesca/registar-prostornih-planova.ml

Naziv subjekta NIPP-a:

0061 - Općina Viškovo

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Općina Viškovo

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

27-10-2023

Upareni izvor:

0758 WMS - prostorni planovi - Primorsko-goranska županija (JLS M-V)

Metapodaci:


Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a