Detaljni plan uređenja Općine Viškovo
Prijava
Korisnik: Public

Detaljni plan uređenja Općine Viškovo

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=1479

Jedinstvena oznaka izvora:

1479

Naziv izvora prostornih podataka:

Detaljni plan uređenja Općine Viškovo

Sažetak izvora:

Detaljni plan uređenja je provedbeni plan koji detaljno razrađuje uvjete gradnje i uređenja pojedinog zahvata u prostoru, a donosi se u skladu sa Prostornim planom općine te Urbanističkim planom uređenja (UPU-om).
Detaljni planovi uređenja doneseni na temelju propisa koji su važili prije stupanja na snagu Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i smatraju se urbanističkim planom uređenja u smislu ovoga Zakona.
Detaljni planovi na području Općine Viškov su:
DPU Groblje G1
DPU Športsko-rekreacijska zona Halubjan (R-1) (DPU 8)
DPU Dio zone Halubjan (R-1) (DPU 8) I. ID
DPU Dio zone Halubjan (R-1) (DPU 8) - II. ID
DPU Rekreacijski centar u Marčeljima
DPU Rekreacijski centar u Marčeljima - I. ID
DPU Javno parkiralište Milihovo
DPU Javno parkiralište Milihovo - I. ID
DPU Društveni centar Viškovo i park Milihovo - I. ID
DPU Društveni centar Viškovo i park Milihovo - ID (ciljane)
DPU Društveni centar Viškovo i park Milihovo - III. ID
DPU Društveni centar Viškovo i park Milihovo - IV. ID
DPU Područje osnovne škole (DPU 16)
DPU područja osnovne škole - ID
DPU Ferenčić (DPU 24)
DPU Groblje (G-2) (DPU 13)
DPU Vozišće (DPU 23)
DPU Juraši (DPU 20)
DPU Poslovni kompleks Filtom (DPU 19)
DPU Zona doma za starije i nemoćne osobe
DPU Stambeno-poslovne zone Adria metal
DPU RZ7 Gramat i Panon - I. ID
DPU Dio zone centra u Viškovu sjeverno od Društvenog doma
DPU RZ-5 u Marčeljima
DPU RZ-5 u Marčeljima - I. ID
DPU Zona Drinkomatik u Jurašima
DPU stambeno poslovne građevine na k.č. 1552, 1553, 1554, 1555, 1556/1 u k.o. Marinići.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

docx, pdf

Adresa izvora:

https://zavod.pgz.hr/planovi_i_izvjesca/registar-prostornih-planova.ml

Naziv subjekta NIPP-a:

0061 - Općina Viškovo

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Općina Viškovo

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

27-10-2023

Upareni izvor:

0758 WMS - prostorni planovi - Primorsko-goranska županija (JLS M-V)

Metapodaci:


Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a