WMS - prostorni planovi - Šibensko-kninska županija
Prijava
Korisnik: Public

WMS - prostorni planovi - Šibensko-kninska županija

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0199

Jedinstvena oznaka izvora:

0199

Naziv izvora prostornih podataka:

WMS - prostorni planovi - Šibensko-kninska županija

Sažetak izvora:

Mrežna usluga za prikaz odabranih rasterskih karata prostornih planova županijske i lokalne razine za područje Šibensko-kninske županije (prostorni plan županije, prostorni planovi uređenja gradova i općina). Sve 4 adrese izvora sadrže iste slojeve. Karte dostupne putem WMS-a iz materijala koji dostavljaju JLS i/ili stručni izrađivači za objavu priređuje Zavod za prostorno uređenje Šibensko-kninske županije.

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

WMS

Adresa izvora:

https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ15_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ15_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ15_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ15_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0

Naziv subjekta NIPP-a:

0228 - Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Šibensko-kninska županija

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja

Datum uključivanja izvora u NIPP:

10-03-2016

Upareni izvor:

0889 Prostorni planovi - Šibensko-kninska županija

0566 Prostorni plan uređenja grada - Grad Drniš

0567 Urbanistički plan uređenja grada - Grad Drniš

0621 Prostorni plan uređenja općine - Općina Murter-Kornati

0557 Prostorni plan uređenja općine - Općina Biskupija

0558 Prostorni plan uređenja općine - Općina Pirovac

0608 Prostorni plan uređenja općine - Općina Tribunj

0732 Prostorni plan uređenja općine - Općina Tisno

0733 Urbanistički planovi uređenja općine - Općina Tisno

0735 Prostorni plan uređenja grada - Grad Vodice

0737 Urbanistički plan uređenja grada - Grad Vodice

0956 Prostorni plan uređenja grada - Grad Šibenik

0957 Generalni urbanistički plan grada - Grad Šibenika

0958 Urbanistički planovi uređenja grada - Grad Šibenik

0959 Detaljni planovi uređenja grada - Grad Šibenik

1134 Prostorni plan uređenja grada - Grad Knin

1135 Generalni urbanistički plan grada - Grad Knin

1403 Urbanistički plan uređenja općine - Općina Tribunj

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/588d080b-4f54-48cd-9e15-19d74b974b79

Napomena:

Sukladno novom ustrojstvu tijela državne uprave prema Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (NN 85/20) Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine preuzima poslove Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja.
Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a