Urbanistički planovi uređenja grada - Grad Šibenik
Prijava
Korisnik: Public

Urbanistički planovi uređenja grada - Grad Šibenik

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0958

Jedinstvena oznaka izvora:

0958

Naziv izvora prostornih podataka:

Urbanistički planovi uređenja grada - Grad Šibenik

Sažetak izvora:

Urbanistički planovi uređenja (UPU) određuju način uporabe zemljišta i njegove izgrađenosti utvrđujući namjenu pojedinih gradskih područja, mrežu prometnica i komunalnu opremljenost te stvarajući osnovni model stambenih i gospodarskih objekata, zelenih površina te predjela za rekreaciju i odmor.
Grad Šibenik ima donesene sljedeće Urbanističke planove uređenja:
- UPU Podsolarsko, stambeno naselje s turističkim kapacitetima, oznake NA5
- UPU stambene zone Bioci - sv. Mara
- UPU Gospodarske zone Podi
- UPU "Ulaz u NP Krka", oznake UT 11
- UPU Draga
- UPU Vrnaža
- UPU naselja Brodarica
- UPU gospodarske zone Jelovača u Zatonu
- UPU POS Meterize
- UPU zone Mandalina - Kuline
- UPU sportsko - rekreacijske zone Dobri Dolac u Zatonu
- UPU most - Šibenik
- UPU Zlarina

Vrsta izvora:

niz

Format podataka:

pdf, shp

Adresa izvora:

https://gov.sibenik.hr/stranice/planovi-na-snazi/158.html; Javni GIS Grada Šibenika: https://gis.sibenik.hr/gis, https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ15_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ15_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ15_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ15_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://sibenik.pipgis.hr/xyz-services/pp-upu/wms?service=wms&request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0266 - Grad Šibenik

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Grad Šibenik

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

24-03-2021

Upareni izvor:

0199 WMS - prostorni planovi - Šibensko-kninska županija

1034 Urbanistički planovi uređenja grada - Grad Šibenik - WMS

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/ea6abb7e-3735-4dc3-9fda-46aaf65237c0

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a