Grad Šibenik
Prijava
Korisnik: Public

Grad Šibenik

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0266

Jedinstvena oznaka subjekta:

0266

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Grad Šibenik

OIB subjekta NIPP-a:

55644094063

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Trg palih branitelja Domovinskog rata 1,
22000 Šibenik
gradonacelnik@sibenik.hr
022 431 000
www.sibenik.hr
Ante Nakić
ante.nakic@sibenik.hr
Upravni odjel za komunalne djelatnosti
022 431 000Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/13, 52/18, 50/20),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19),
Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19),
Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Grad Šibenik je formiran kao jedinica lokalne samouprave na području Šibensko-kninske županije sukladno Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj.

U svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.Obuhvaća 32 naselja.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0956 - Prostorni plan uređenja grada - Grad Šibenik
0957 - Generalni urbanistički plan grada - Grad Šibenika
0958 - Urbanistički planovi uređenja grada - Grad Šibenik
0959 - Detaljni planovi uređenja grada - Grad Šibenik
0960 - Registar komunalne infrastrukture - nerazvrstane ceste - Grad Šibenik
0961 - Registar komunalne infrastrukture Grada Šibenika
1032 - Prostorni plan uređenja grada - Grad Šibenik - WMS
1033 - Generalni urbanistički plan grada - Grad Šibenika - WMS
1034 - Urbanistički planovi uređenja grada - Grad Šibenik - WMS
1035 - Detaljni planovi uređenja grada - Grad Šibenik - WMS
1036 - Registar komunalne infrastrukture - nerazvrstane ceste - Grad Šibenik - WMS
1037 - Registar komunalne infrastrukture Grada Šibenika - WMS

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 7 Prometne mreže
III 4 Korištenje zemljišta
III 6 Komunalne i javne usluge

Datum postanka subjektom NIPP-a:

24-03-2021


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a