Detaljni planovi uređenja grada - Grad Šibenik - WMS
Prijava
Korisnik: Public

Detaljni planovi uređenja grada - Grad Šibenik - WMS

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=1035

Jedinstvena oznaka izvora:

1035

Naziv izvora prostornih podataka:

Detaljni planovi uređenja grada - Grad Šibenik - WMS

Sažetak izvora:

Detaljni planovi uređenja (DPU) su provedbeni planovi koji detaljno razrađuju uvjete gradnje i uređenja pojedinog zahvata u prostoru, a donose se u skladu sa Prostornim planom grada te Urbanističkim planom uređenja (UPU-om). DPU određuje na kojem se području provodi pojedini zahvat, koja je njegova veličina i namjena.
Grad Šibenik ima donesene sljedeće Detaljne planove uređenja:
- DPU Brodarica - Gomiljak
- DPU Konjevrate
- DPU Šubićevac - Jamnjak
- DPU zone IV - luka nautičkog turizma Kuline - Mandalina
- DPU sportske luke Pekovac

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

WMS

Adresa izvora:

https://sibenik.pipgis.hr/xyz-services/pp-dpu/wms?service=wms&request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0266 - Grad Šibenik

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Grad Šibenik

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Za pristup i korištenje potrebna je registracija.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

24-05-2021

Upareni izvor:

0959 Detaljni planovi uređenja grada - Grad Šibenik

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/c239fdf9-78a1-4c43-9202-5f412c674ab2

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a