Detaljni planovi uređenja grada - Grad Šibenik
Prijava
Korisnik: Public

Detaljni planovi uređenja grada - Grad Šibenik

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0959

Jedinstvena oznaka izvora:

0959

Naziv izvora prostornih podataka:

Detaljni planovi uređenja grada - Grad Šibenik

Sažetak izvora:

Detaljni planovi uređenja (DPU) su provedbeni planovi koji detaljno razrađuju uvjete gradnje i uređenja pojedinog zahvata u prostoru, a donose se u skladu sa Prostornim planom grada te Urbanističkim planom uređenja (UPU-om). DPU određuje na kojem se području provodi pojedini zahvat, koja je njegova veličina i namjena.
Grad Šibenik ima donesene sljedeće Detaljne planove uređenja:
- DPU Brodarica - Gomiljak
- DPU Konjevrate
- DPU Šubićevac - Jamnjak
- DPU zone IV - luka nautičkog turizma Kuline - Mandalina
- DPU sportske luke Pekovac

Vrsta izvora:

niz

Format podataka:

pdf, shp

Adresa izvora:

https://gov.sibenik.hr/stranice/planovi-na-snazi/158.html?offset=2; Javni GIS Grada Šibenika: https://gis.sibenik.hr/gis, https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ15_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ15_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ15_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ15_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://sibenik.pipgis.hr/xyz-services/pp-dpu/wms?service=wms&request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0266 - Grad Šibenik

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Grad Šibenik

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

24-03-2021

Upareni izvor:

0199 WMS - prostorni planovi - Šibensko-kninska županija

1035 Detaljni planovi uređenja grada - Grad Šibenik - WMS

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/be5367e9-99ec-4b0a-b04a-fdd3ea88a13b

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a