Generalni urbanistički plan grada - Grad Šibenika - WMS
Prijava
Korisnik: Public

Generalni urbanistički plan grada - Grad Šibenika - WMS

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=1033

Jedinstvena oznaka izvora:

1033

Naziv izvora prostornih podataka:

Generalni urbanistički plan grada - Grad Šibenika - WMS

Sažetak izvora:

Generalni urbanistički plan (GUP) Šibenika određuje površine na kojima je moguće graditi, što se na njima može graditi (namjena površina) te kolika je dopuštena veličina građevina. GUP je plan koji se donosi samo za građevinsko područje grada, dok se cjelokupno administrativno područje grada određuje prostornim planom grada.

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

WMS

Adresa izvora:

https://sibenik.pipgis.hr/xyz-services/pp-gup/wms?service=wms&request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0266 - Grad Šibenik

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Grad Šibenik

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Za pristup i korištenje potrebna je registracija.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

24-05-2021

Upareni izvor:

0957 Generalni urbanistički plan grada - Grad Šibenika

Metapodaci:


Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a