Generalni urbanistički plan grada - Grad Šibenika
Prijava
Korisnik: Public

Generalni urbanistički plan grada - Grad Šibenika

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0957

Jedinstvena oznaka izvora:

0957

Naziv izvora prostornih podataka:

Generalni urbanistički plan grada - Grad Šibenika

Sažetak izvora:

Generalni urbanistički plan (GUP) Šibenika određuje površine na kojima je moguće graditi, što se na njima može graditi (namjena površina) te kolika je dopuštena veličina građevina. GUP je plan koji se donosi samo za građevinsko područje grada, dok se cjelokupno administrativno područje grada određuje prostornim planom grada.

Vrsta izvora:

niz

Format podataka:

pdf, shp

Adresa izvora:

https://gov.sibenik.hr/stranice/planovi-na-snazi/158.html; Javni GIS Grada Šibenika: https://gis.sibenik.hr/gis, https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ15_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ15_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ15_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ15_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://sibenik.pipgis.hr/xyz-services/pp-gup/wms?service=wms&request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0266 - Grad Šibenik

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Grad Šibenik

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

24-03-2021

Upareni izvor:

0199 WMS - prostorni planovi - Šibensko-kninska županija

1033 Generalni urbanistički plan grada - Grad Šibenika - WMS

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/3f3e5e6e-9801-4cc8-b5e2-53021abc700f

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a