Prostorni plan uređenja grada - Grad Jastrebarsko - WMS
Prijava
Korisnik: Public

Prostorni plan uređenja grada - Grad Jastrebarsko - WMS

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=1217

Jedinstvena oznaka izvora:

1217

Naziv izvora prostornih podataka:

Prostorni plan uređenja grada - Grad Jastrebarsko - WMS

Sažetak izvora:

Prostorni obuhvat Plana je cijelo područje jedinice lokalne samouprave- Grada Jastrebarskog. Osnovni cilj izrade i donošenja Plana je osiguranje kvalitetnijeg prostornog i gospodarskog razvoja područja Grada Jastrebarskog. Donošenjem PPUG-a te izmjenama i dopunama istog utvrđeni su uvjeti za namjenu, korištenje i zaštitu prostora.

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

WMS

Adresa izvora:

https://jaska.pipgis.hr/xyz-services/pp-ppug/wms?service=wms&request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0111 - Grad Jastrebarsko

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Grad Jastrebarsko

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Pristup je dozvoljen registriranim korisnicima.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

02-12-2021

Upareni izvor:

0576 Prostorni plan uređenja grada - Grad Jastrebarsko

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/4167b055-b991-4edb-86f6-163e06985082

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a