Grad Jastrebarsko
Prijava
Korisnik: Public

Grad Jastrebarsko

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0111

Jedinstvena oznaka subjekta:

0111

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Grad Jastrebarsko

OIB subjekta NIPP-a:

64942661827

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Trg J.J. Strossmayera 13
10450 Jastrebarsko
info@jastrebarsko.hr
01 6281-110
01 6281-112
www.jastrebarsko.hr

Ivana Bene
ivana.bene@jastrebarsko.hr
mob. 091/6283-162

Jasminka Kišić
jasminka.kisic@jastrebarsko.hr
091/604-4852

Marijan Meštrić
marijan.mestric@jastrebarsko.hr
099/233-0663

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (56/13, 52/18, 50/20),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Grad Jastrebarsko je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Zagrebačkoj županiji. Grad Jastrebarsko je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0576 - Prostorni plan uređenja grada - Grad Jastrebarsko
1217 - Prostorni plan uređenja grada - Grad Jastrebarsko - WMS

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

03-08-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a