Stvarno korištenje površina Grada Zagreba 2011 - ATOM feed INSPIRE
Prijava
Korisnik: Public

Stvarno korištenje površina Grada Zagreba 2011 - ATOM feed INSPIRE

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=1229

Jedinstvena oznaka izvora:

1229

Naziv izvora prostornih podataka:

Stvarno korištenje površina Grada Zagreba 2011 - ATOM feed INSPIRE

Sažetak izvora:

ATOM servis koji je nastao na osnovi GIS baze stvarnog korištenja površina Grada Zagreba 2011. godine.

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

ATOM

Adresa izvora:

https://transformiraj.nipp.hr/services/bsp/org.4.9c8af008-fdfa-48d8-96e0-e96b3055ba13/service/atom/id_predefined_dataset

Naziv subjekta NIPP-a:

0013 - Grad Zagreb

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Administrativno područje Grada Zagreba

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

06-12-2021

Upareni izvor:

1226 Stvarno korištenje površina Grada Zagreba 2011 INSPIRE

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/12e08411-8587-46da-a30e-9ff5821a05fa

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a