Grad Zagreb
Prijava
Korisnik: Public

Grad Zagreb

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0013

Jedinstvena oznaka subjekta:

0013

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Grad Zagreb

OIB subjekta NIPP-a:

61817894937

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje,
Ulica sv. Ćirila i Metoda 5, 10000 Zagreb,
geos@zagreb.hr,
tel.: 01 6101 950,
http://www.zagreb.hr,
Darko Šiško,
darko.sisko@zagreb.hr

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (56/2013, 52/2018, 50/2020).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Grad Zagreb je naziv za administrativno-teritorijalnu cjelinu u Republici Hrvatskoj, koja obuhvaća Zagreb, glavni grad Hrvatske i naselja u njegovoj užoj okolini.
Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje u okviru Sektor za strategijske informacije i istraživanja obavlja poslove koji se odnose na:
prostorne informacije i istraživanja i vođenje baza podataka o prostoru Grada za potrebe strategijskog i prostornog planiranja, upravljanja i razvoja Grada te druge potrebe i korisnike podataka, poslove vezane za koordinaciju infrastrukture prostornih podataka Grada Zagreba i obveze Grada kao subjekta nacionalne infrastrukture prostornih podataka, pripremu podataka za potrebe informacijskog sustava prostornog uređenja, statističke i analitičke poslove za potrebe strategijskog i prostornog planiranja, upravljanja i razvoja Grada te za druge potrebe svih korisnika statističkih podataka za područje Grada Zagreba, poslove vezani za geotehnički katastar, poslove pripreme, provedbe i prezentacije razvojnih projekata, poslove vezani za koordinaciju razvoja pametnog grada – Zagreb Smart City te druge poslove iz djelokruga Sektora.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0066 - Digitalni ortofoto Grada Zagreba
0067 - Topografska osnova Grada Zagreba 2012
0068 - Stvarno korištenje 2011 i Planirana namjena površina 2013
0069 - Popis stanovništva, kućanstava i stanova - georeferencirani podaci
0070 - Digitalna ortofoto podloga 2012 - WMS
0071 - Digitalni model reljefa - WMS
0072 - Digitalni model površine - WMS
0073 - Katastar infrastrukture
0074 - Katastar zelenila
0184 - Katastar zelenila - WMS
0218 - Generalni urbanistički plan grada Zagreba
0219 - Generalni urbanistički plan Sesveta
0220 - GUP Zagreba i GUP Sesveta – WMS
0225 - Stvarno korištenje 2011 i Planirana namjena površina 2013 - WMS
0226 - Popis stanovništva, kućanstava i stanova - georeferencirani podaci - WMS
0227 - Topografska osnova Grada Zagreba 2012 - WMS
0228 - Strateška karta buke Grada Zagreba
0229 - Strateška karta buke Grada Zagreba - WMS
0379 - Digitalna ortofoto podloga 2018 ‐ WMS
0380 - 3D model Grada Zagreba
0381 - Mreža javnih i društvenih sadržaja Grada Zagreba
0436 - Topografska osnova Grada Zagreba 2018
0437 - Digitalni model reljefa
0438 - Digitalni model površina
0439 - Topografska osnova Grada Zagreba 2018 - WMS
1222 - Dječji vrtići, osnovne i srednje škole Grada Zagreba
1223 - Dječji vrtići, osnovne i srednje škole Grada Zagreba - WMS INSPIRE
1224 - Dječji vrtići, osnovne i srednje škole Grada Zagreba - WFS INSPIRE
1225 - Dječji vrtići, osnovne i srednje škole Grada Zagreba - ATOM INSPIRE
1226 - Stvarno korištenje površina Grada Zagreba 2011
1227 - Stvarno korištenje površina Grada Zagreba 2011 - WMS INSPIRE
1228 - Stvarno korištenje površina Grada Zagreba 2011 - WFS INSPIRE
1229 - Stvarno korištenje površina Grada Zagreba 2011 - ATOM INSPIRE
1230 - Planirana namjena površina Grada Zagreba 2013
1231 - Planirana namjena površina Grada Zagreba 2013 - WMS INSPIRE
1232 - Planirana namjena površina Grada Zagreba 2013 - WFS INSPIRE
1233 - Planirana namjena površina Grada Zagreba 2013 - ATOM INSPIRE
1365 - Planirana namjena površina Grada Zagreba 2020
1366 - Planirana namjena površina Grada Zagreba 2020 - WMS
1367 - Stvarno korištenje površina Grada Zagreba 2020
1368 - Stvarno korištenje površina Grada Zagreba 2020 - WMS

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 7 Prometne mreže
II 1 Visine
II 2 Pokrov zemljišta
II 3 Ortofotosnimke
III 2 Zgrade
III 4 Korištenje zemljišta
III 5 Ljudsko zdravlje i sigurnost
III 6 Komunalne i javne usluge
III 10 Rasprostranjenost stanovništva – demografija
III 19 Rasprostranjenost vrsta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

18-05-2013


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a