Planirana namjena površina Grada Zagreba 2020
Prijava
Korisnik: Public

Planirana namjena površina Grada Zagreba 2020

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=1365

Jedinstvena oznaka izvora:

1365

Naziv izvora prostornih podataka:

Planirana namjena površina Grada Zagreba 2020

Sažetak izvora:

Planirana namjena površina Grada Zagreba 2020 predstavlja jedinstvenu GIS bazu planirane namjene površina Grada Zagreba koja odgovara stanju važeće prostorno - planske dokumentacije iz listopada 2020. godine te obuhvaća različite razine planova.
Izrađena GIS baza planirane namjene površina predstavlja vrlo važan sustav donošenja odluka u poslovima strategijskog i prostornog planiranja Grada Zagreba. Generalizacijom kategorija namjene iz različitih planova kroz analitiku omogućene su različite usporedbe i analize za područje Grada.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

ESRI gdb, shp

Adresa izvora:

https://geoportal.zagreb.hr; https://geoportal.zagreb.hr/Public/StratPlan_PlanNamj2020_Public/MapServer/WMSServer?service=wms&request=getcapabilities;

Naziv subjekta NIPP-a:

0013 - Grad Zagreb

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Administrativno područje Grada Zagreba

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

11-11-2022

Upareni izvor:

1366 Planirana namjena površina Grada Zagreba 2020 - WMS

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/0b4a3226-e0a1-40a3-a692-3017ed297e80

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a