Vegetacija i vrste zemljišta iz topografske osnove Grada Zagreba 2018 - WFS INSPIRE
Prijava
Korisnik: Public

Vegetacija i vrste zemljišta iz topografske osnove Grada Zagreba 2018 - WFS INSPIRE

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=1432

Jedinstvena oznaka izvora:

1432

Naziv izvora prostornih podataka:

Vegetacija i vrste zemljišta iz topografske osnove Grada Zagreba 2018 - WFS INSPIRE

Sažetak izvora:

Mrežna usluga koja poslužuje podatke iz skupa „Vegetacija i vrste zemljišta iz topografske osnove Grada Zagreba 2018 INSPIRE“. Usklađena je s INSPIRE direktivom i Zakonom o NIPP-u (NN 56/13, 52/18, 50/20), te sukladno navedenom poslužuje podatke putem WFS usluge. Posluženi podaci su harmonizirani sukladno INSPIRE temi „Korištenje zemljišta“ i dostupni su za pregled ili preuzimanje. Sadrže 2D geometriju prikazanu kao poligone u odgovarajućim slojevima (LU.ExistingLandUse) i vrstama prostornih objekata (ExistingLandUseDataSet i ExistingLandUseObject). Poligonima su pridružene vrijednosti HILUCS kodne liste (https://inspire.ec.europa.eu/codelist/HILUCSValue) kojom su razvrstane kategorije korištenja zemljišta. Izvorno se radi o podacima koji sadrže informacije o vrsti zemljišta i vegetaciji. Usluga je namijenjena za potrebe strategijskog i prostornog planiranja te upravljanja i razvoja Grada. Navedenu mrežnu uslugu razvija, upravlja, održava i ažurira Grad Zagreb.

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

WFS

Adresa izvora:

https://transformiraj.nipp.hr/ows/services/org.4.8c49ed7b-601e-4c7e-a993-9f1919051ed0_wfs?SERVICE=WFS&Request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0013 - Grad Zagreb

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Administrativno područje Grada Zagreba

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

29-06-2023

Upareni izvor:

1398 Vegetacija i vrste zemljišta iz topografske osnove Grada Zagreba 2018 INSPIRE

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/fe4221e1-db41-4b4c-a756-16d1905b07c0

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a