Vode i vodene površine iz topografske osnove Grada Zagreba 2018 - ATOM feed INSPIRE
Prijava
Korisnik: Public

Vode i vodene površine iz topografske osnove Grada Zagreba 2018 - ATOM feed INSPIRE

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=1436

Jedinstvena oznaka izvora:

1436

Naziv izvora prostornih podataka:

Vode i vodene površine iz topografske osnove Grada Zagreba 2018 - ATOM feed INSPIRE

Sažetak izvora:

Mrežna usluga koja poslužuje podatke iz skupa „Vode i vodene površine iz topografske osnove Grada Zagreba 2018 INSPIRE“. Usklađena je s INSPIRE direktivom i Zakonom o NIPP-u (NN 56/13, 52/18, 50/20), te sukladno navedenom poslužuje podatke putemi ATOM usluge. Posluženi podaci su harmonizirani sukladno INSPIRE temi „Hidrografija“ i dostupni su za pregled ili preuzimanje. Sadrže geometriju prikazanu kao poligone u odgovarajućim slojevima (HY.PhysicalWaters.Waterbodies, HY.PhysicalWaters.Waterbodies.Persistence i HY.PhysicalWaters.Waterbodies.Man.Made) i vrstama prostornih objekata (Watercourse i StandingWater), prema aplikacijskoj shemi Hydro – Physical Waters. Poligonima su pridružene vrijednosti pripadnosti određenoj kategoriji postojanosti vodnog tijela (https://inspire.ec.europa.eu/codelist/HydrologicalPersistenceValue) i vrijednosti vertikalnog položaja u odnosu na tlo. Izvorno se radi o podacima koji sadrže informacije o vrsti vodenih površina. Usluga je namijenjena za potrebe strategijskog i prostornog planiranja te upravljanja i razvoja Grada. Navedenu mrežnu uslugu razvija, upravlja, održava i ažurira Grad Zagreb.

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

ATOM feed

Adresa izvora:

https://transformiraj.nipp.hr/services/bsp/org.4.22b2e11a-a376-4cb1-9776-084fcb20a6bb/service/atom/id_predefined_dataset

Naziv subjekta NIPP-a:

0013 - Grad Zagreb

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 8 Hidrografija

Geografski obuhvat izvora:

Administrativno područje Grada Zagreba

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

29-06-2023

Upareni izvor:

1399 Vode i vodene površine iz topografske osnove Grada Zagreba 2018 INSPIRE

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/19b61354-8110-481c-bf4a-52bdd1ee2a3f

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a