Generalni urbanistički plan Sesveta
Prijava
Korisnik: Public

Generalni urbanistički plan Sesveta

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0219

Jedinstvena oznaka izvora:

0219

Naziv izvora prostornih podataka:

Generalni urbanistički plan Sesveta

Sažetak izvora:

Generalni urbanistički plan Sesveta, prostorni plan koji se donosi za građevinsko područje dijela naselja Sesvete (urbani dio) granice kojega su određene Prostornim planom Grada Zagreba.

Generalnim se urbanističkim planom, u skladu sa Strategijom i Programom prostornog uređenja Republike Hrvatske i Prostornim planom Grada Zagreba, utvrđuje temeljna organizacija prostora, zaštita prirodnih, kulturnih i povijesnih vrijednosti, korištenje i namjena površina s prijedlogom uvjeta i mjera njihova uređenja.

Generalni urbanistički plan sadrži način i oblike zaštite i korištenja, uvjete i smjernice za uređenje i zaštitu prostora, mjere za unapređivanje i zaštitu okoliša, područja s posebnim i drugim obilježjima, te druge elemente važne za područje Sesveta.

Vrsta izvora:

niz

Format podataka:

mxd, shp, dwg, pdf

Adresa izvora:

https://geoportal.zagreb.hr/karta; https://geoportal.zagreb.hr/Public/GUPZagreb_Public/MapServer/WMSServer?SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0013 - Grad Zagreb

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 7 Prometne mreže
III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Građevinsko područje naselja Sesvete (dio)

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

21-12-2016

Upareni izvor:

0220 GUP Grada Zagreba i GUP Sesveta – WMS

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/c76d836d-74f4-46e3-81fb-ada846dbd398

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a