Vode i vodene površine iz topografske osnove Grada Zagreba 2018 INSPIRE
Prijava
Korisnik: Public

Vode i vodene površine iz topografske osnove Grada Zagreba 2018 INSPIRE

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=1399

Jedinstvena oznaka izvora:

1399

Naziv izvora prostornih podataka:

Vode i vodene površine iz topografske osnove Grada Zagreba 2018 INSPIRE

Sažetak izvora:

Izvor podataka Vode i vodene površine iz topografske osnove Grada Zagreba 2018 - INSPIRE je poligonski sloj iz GIS baze topografskih podataka, a sadrži podatke o tipu vodenih površina. Podaci su nastali aerofotogrametrijskim i LIDAR snimanjem 2012. i aerofotogrametrijskim snimanjem 2018. godine. Podaci obuhvaćaju adminstrativno područje Grada Zagreba, a nastali su za potrebe strategijskog i prostornog planiranja te upravljanja i razvoja Grada. Izradu podataka naručuje Grad Zagreb, upravlja podacima i objavljuje ih.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

gdb, shp

Adresa izvora:

https://zagreb.hr/; https://transformiraj.nipp.hr/ows/services/org.4.22b2e11a-a376-4cb1-9776-084fcb20a6bb_wfs?SERVICE=WFS&Request=GetCapabilities; https://transformiraj.nipp.hr/ows/services/org.4.22b2e11a-a376-4cb1-9776-084fcb20a6bb_wfs?SERVICE=WFS&Request=GetCapabilities; https://transformiraj.nipp.hr/services/bsp/org.4.22b2e11a-a376-4cb1-9776-084fcb20a6bb/service/atom/id_predefined_dataset

Naziv subjekta NIPP-a:

0013 - Grad Zagreb

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 8 Hidrografija

Geografski obuhvat izvora:

Administrativno područje Grada Zagreba

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

27-03-2023

Upareni izvor:

1434 Vode i vodene površine iz topografske osnove Grada Zagreba 2018 - WMS INSPIRE

1435 Vode i vodene površine iz topografske osnove Grada Zagreba 2018 - WFS INSPIRE

1436 Vode i vodene površine iz topografske osnove Grada Zagreba 2018 - ATOM feed INSPIRE

Metapodaci:


Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a