Državna mreža meteoroloških, meteorološko-oceanografskih i fenoloških postaja - WMS INSPIRE
Prijava
Korisnik: Public

Državna mreža meteoroloških, meteorološko-oceanografskih i fenoloških postaja - WMS INSPIRE

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=1243

Jedinstvena oznaka izvora:

1243

Naziv izvora prostornih podataka:

Državna mreža meteoroloških, meteorološko-oceanografskih i fenoloških postaja - WMS INSPIRE

Sažetak izvora:

Državna mreža meteoroloških, meteorološko - oceanografskih i fenoloških postaja je cjeloviti skup tehnoloških, metodoloških i organizacijskih jedinica koje se sastoje od opreme za obavljanje motrenja, procesiranja i prijenosa podataka, s motrilištima i građevinama, u ili na kojima je takva oprema postavljena. Državna mreža meteoroloških, meteorološko - oceanografskih i fenoloških postaja osigurava trajno motrenja i sustavno prikupljanje podataka o atmosferskim pojavama za potrebe državnih ustanova, javnosti, sigurnosti i očuvanja ljudskih života i dobara, prostornog planiranja, zaštite okoliša i upravljanja vodama te ostalih gospodarskih djelatnosti od interesa za Republiku Hrvatsku.

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

WMS

Adresa izvora:

https://transformiraj.nipp.hr/ows/services/org.7.166d2f54-623a-445c-8d36-2f294a08281f_wms?SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities&VERSION=1.3.0

Naziv subjekta NIPP-a:

0020 - Državni hidrometeorološki zavod

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 7 Sustavi za nadzor okoliša
III 13 Atmosferski uvjeti
III 14 Meteorološko-geografska obilježja

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

07-12-2021

Upareni izvor:

1387 Državna mreža meteoroloških, meteorološko - oceanografskih i fenoloških postaja INSPIRE

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/d6d5ea22-0a83-4cd8-a5bc-882b1edea436

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a