Državna mreža meteoroloških, meteorološko-oceanografskih i fenoloških postaja - ATOM feed INSPIRE
Prijava
Korisnik: Public

Državna mreža meteoroloških, meteorološko-oceanografskih i fenoloških postaja - ATOM feed INSPIRE

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=1245

Jedinstvena oznaka izvora:

1245

Naziv izvora prostornih podataka:

Državna mreža meteoroloških, meteorološko-oceanografskih i fenoloških postaja - ATOM feed INSPIRE

Sažetak izvora:

Državna mreža meteoroloških, meteorološko - oceanografskih i fenoloških postaja je cjeloviti skup tehnoloških, metodoloških i organizacijskih jedinica koje se sastoje od opreme za obavljanje motrenja, procesiranja i prijenosa podataka, s motrilištima i građevinama, u ili na kojima je takva oprema postavljena. Državna mreža meteoroloških, meteorološko - oceanografskih i fenoloških postaja osigurava trajno motrenja i sustavno prikupljanje podataka o atmosferskim pojavama za potrebe državnih ustanova, javnosti, sigurnosti i očuvanja ljudskih života i dobara, prostornog planiranja, zaštite okoliša i upravljanja vodama te ostalih gospodarskih djelatnosti od interesa za Republiku Hrvatsku.

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

ATOM

Adresa izvora:

https://transformiraj.nipp.hr/services/bsp/org.7.166d2f54-623a-445c-8d36-2f294a08281f/service/atom/id_predefined_dataset

Naziv subjekta NIPP-a:

0020 - Državni hidrometeorološki zavod

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 7 Sustavi za nadzor okoliša
III 13 Atmosferski uvjeti
III 14 Meteorološko-geografska obilježja

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

07-12-2021

Upareni izvor:

1387 Državna mreža meteoroloških, meteorološko - oceanografskih i fenoloških postaja INSPIRE

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/809305ff-9d3c-4c51-9ab5-978ad5fdf55f

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a