Digitalna karta visokonaponskih objekata i postrojenja HOPS-a (nazivnog napona 110, 220 i 400 kV)
Prijava
Korisnik: Public

Digitalna karta visokonaponskih objekata i postrojenja HOPS-a (nazivnog napona 110, 220 i 400 kV)

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0128

Jedinstvena oznaka izvora:

0128

Naziv izvora prostornih podataka:

Digitalna karta visokonaponskih objekata i postrojenja HOPS-a (nazivnog napona 110, 220 i 400 kV)

Sažetak izvora:

Digitalna karta HOPS-a skupni je grafički prikaz postojećeg stanja visokonsponske mreže (nazivnog napona 110 kV i više) iz terenskih izmjera (geodetskih elaborata, izvedbenih projekata i geotehničkih izmjera) na podlogama karata TK 25, HOK i DOF, a koji sadrže podatke o ogradama visokonaponskih postrojenja i trasama visokonaponskih dalekovoda i kabela u vlasništvu Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.o.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

DWG

Adresa izvora:

www.hops.hr; https://nipp.hops.hr/ws/nipp/wms?request=GetCapabilities; https://nipp.hops.hr/ws/nipp/wfs?request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0030 - Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 6 Komunalne i javne usluge

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Naknada

Datum uključivanja izvora u NIPP:

09-06-2015

Upareni izvor:

1177 Digitalna karta visokonaponskih objekata i postrojenja HOPS-a (nazivnog napona 110, 220 i 400 kV) - WMS

1178 Digitalna karta visokonaponskih objekata i postrojenja HOPS-a (nazivnog napona 110, 220 i 400 kV) - WFS

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/cbd36595-5823-40d7-bf17-73b7cf253d43

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a