Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.
Prijava
Korisnik: Public

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0030

Jedinstvena oznaka subjekta:

0030

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.

OIB subjekta NIPP-a:

13148821633

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

nacionalna

Kontakt podaci subjekta:

Kupska 4
10 000 Zagreb
kontakt@hops.hr
01 45-45-841
http://www.hops.hr

Joško Moser
Sektor za razvoj, investicije i izgradnju
kontakt@hops.hr

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (56/2013, 52/2018, 50/2020),

Zakon o energiji (NN 120/12, 14/14, 95/15, 102/15, 68/18),
Zakon o tržištu električne energije (NN 22/13, 95/15, 102/15, 68/18),

Mrežna pravila elektroenergetskog sustava (NN 36/06, 67/17),

Zakon o kritičnim infrastrukturama (NN 56/13).


Sažetak subjekta NIPP-a:

HOPS-a je tvrtka za vođenje elektroenergetskog sustava Republike Hrvatske, prijenos električne energije te održavanje, razvoj i izgradnja prijenosne mreže poradi pouzdane opskrbe korisnika uz minimalne troškove i brigu o očuvanju okoliša.
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. (HOPS), u skladu sa Zakonom o tržištu električne energije, odgovoran je za:

vođenje elektroenergetskog sustava i pogona prijenosnog sustava Republike Hrvatske s međusobno povezanim prijenosnim sustavima, odnosno s distribucijskim sustavom u Republici Hrvatskoj, razvoj prijenosne mreže kojim se osigurava dugoročna sposobnost prijenosne mreže da ispuni razumne zahtjeve za prijenosom električne energije s unaprijed definiranom sigurnošću pogona, održavanje i izgradnju prijenosne mreže te za djelomično osiguranje jalove električne energije, izvođenje priključka korisnika prijenosne mreže i stvaranja tehničkih uvjeta za priključenje korisnika prema uvjetima propisanim zakonima kojima se uređuje područje energetike i regulacije energetskih djelatnosti te ostalim propisima kojima se uređuje to područje, pouzdanost i raspoloživost sustava opskrbe električnom energijom te ispravnu koordinaciju sustava proizvodnje, prijenosa i distribucije,te druge utvrđene poslove, u skladu sa Zakonom.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0128 - Digitalna karta visokonaponskih objekata i postrojenja HOPS-a (nazivnog napona 110, 220 i 400 kV)
1177 - Digitalna karta visokonaponskih objekata i postrojenja HOPS-a (nazivnog napona 110, 220 i 400 kV) - WMS
1178 - Digitalna karta visokonaponskih objekata i postrojenja HOPS-a (nazivnog napona 110, 220 i 400 kV) - WFS

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 6 Komunalne i javne usluge

Datum postanka subjektom NIPP-a:

09-06-2015


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a