Vrijednosti indeksa razvijenosti i pokazatelja za izračun indeksa razvijenosti 2018.
Prijava
Korisnik: Public

Vrijednosti indeksa razvijenosti i pokazatelja za izračun indeksa razvijenosti 2018.

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=1269

Jedinstvena oznaka izvora:

1269

Naziv izvora prostornih podataka:

Vrijednosti indeksa razvijenosti i pokazatelja za izračun indeksa razvijenosti 2018.

Sažetak izvora:

Indeks razvijenosti je kompozitni pokazatelj koji se računa kao prilagođeni prosjek standardiziranih vrijednosti društveno-gospodarskih pokazatelja radi mjerenja stupnja razvijenosti JLP(R)S-a u određenom razdoblju.

Indeks razvijenosti omogućava mjerenje stupnja razvijenosti JLP(R)S-a u Republici Hrvatskoj. Razvrstavanje odnosno kategoriziranje svih teritorijalnih jedinica prema razvijenosti temelji se na suvremenom shvaćanju regionalne politike koja, premda koncentrirana na najmanje razvijena područja, potiče razvoj cjelokupnog državnog teritorija. Kategorizacija svih teritorijalnih jedinica omogućuje kvalitetnije uređenje ključnog pitanja razine regionalnih razvojnih poticaja. Izravnim povezivanjem razine regionalnih razvojnih poticaja s razinom razvijenosti, dobiva se kvalitetni okvir poticanja razvoja svih lokalnih i županijskih jedinica u skladu sa stupnjem razvijenosti pojedine jedinice. Također, ovaj pristup omogućuje uključivanje i isključivanje jedinica iz sustava potpomognutih područja sukladno promjenama stupnja razvijenosti.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

pdf, xlm

Adresa izvora:

https://razvoj.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-1939/regionalni-razvoj/indeks-razvijenosti/vrijednosti-indeksa-razvijenosti-i-pokazatelja-za-izracun-indeksa-razvijenosti-2018/3740

Naziv subjekta NIPP-a:

0284 - Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 1 Prostorne jedinice za statistiku

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja/ Naknada, sukladno Pravilniku.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

11-01-2022

Upareni izvor:


Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/588d008f-a80b-4c34-8ed3-d8eea8dceeb7

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a