Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Prijava
Korisnik: Public

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0284

Jedinstvena oznaka subjekta:

0284

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

OIB subjekta NIPP-a:

69608914212

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

nacionalna

Kontakt podaci subjekta:

Miramarska 22, 10000 Zagreb
https://razvoj.gov.hr/
01/6400600

Lovro Laurenčić
lovro.laurencic@mrrfeu.hr
Ivana Bradarić-Šljujo
ivana.bradaric-sljujo@mrrfeu.hr
01/6391494

Uprava za otoke
https://registar-otoka.gov.hr/
registar-otoka@mrrfeu.hr

Veljko Radić
veljko.radic@mrrfeu.hr
01/6391438

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14, 123/17, 118/18),
Uredba o indeksu razvijenosti (NN 131/17),
Zakon o otocima (NN 116/18, 73/20, 70/21).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije nositelj je politike ravnomjernog regionalnog razvoja čiji je cilj dodatno razvijati slabije razvijena područja u RH i tako smanjiti regionalne razvojne nejednakosti u Republici Hrvatskoj. Putem Uprave za regionalni razvoj stvaraju se uvjeti i provode aktivnosti kojima je cilj planiranje, provedba i vrednovanje programa namijenjenih razvoju jedinica lokalne samouprave, županija i širih regija, poticanje razvoja prekogranične, transnacionalne i međuregionalne suradnje, kao i priprema strateških i operativnih dokumenata te projekata za korištenje sredstava fondova Europske unije i ostalih međunarodnih izvora financiranja namijenjenih regionalnom razvoju.
Uprava za otoke je ustrojstvena jedinica unutar Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije koja predlaže i uspostavlja cjeloviti sustav planiranja, programiranja, upravljanja i financiranja održivog razvoja otoka te obavlja upravne i stručne poslove vezane uz održivi razvoj otoka u Republici Hrvatskoj.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

1269 - Vrijednosti indeksa razvijenosti i pokazatelja za izračun indeksa razvijenosti 2018.
1270 - Registar otoka

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 3 Geografska imena
III 1 Prostorne jedinice za statistiku

Datum postanka subjektom NIPP-a:

11-01-2022


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a