Registar obnovljivih izvora energije i kogeneracije te povlaštenih proizvođača
Prijava
Korisnik: Public

Registar obnovljivih izvora energije i kogeneracije te povlaštenih proizvođača

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0013

Jedinstvena oznaka izvora:

0013

Naziv izvora prostornih podataka:

Registar obnovljivih izvora energije i kogeneracije te povlaštenih proizvođača

Sažetak izvora:

Registar OIEKPP je jedinstvena evidencija o projektima obnovljivih izvora energije i visokoučinkovite kogeneracije, proizvodnim postrojenjima koja koriste obnovljive izvore energije, odnosno visokoučinkovitim kogeneracijskim postrojenjima te povlaštenim proizvođačima na području Republike Hrvatske. Registar OIEKPP je ustrojilo ministarstvo nadležno za energetiku. Registar OIEKPP-a sadržava podatke o nositeljima projekata i isprave koje nositelju projekta obnovljivih izvora energije i visokoučinkovite kogeneracije, odnosno proizvođaču energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovite kogeneracije izdaju nadležna tijela, podatke o proizvodnim postrojenjima i proizvodnim jedinicama koje koriste obnovljive izvore energije i visokoučinkovitim kogeneracijskim postrojenjima i proizvodnim jedinicama, podatke o raspoloživim kvotama za poticanje, podatke o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača, informacije i podatke o provedenim natječajima, natječajima u tijeku, kao i o raspisivanju natječaja koji se provode temeljem Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

dgn

Adresa izvora:

https://oie-aplikacije.mzoe.hr/InteraktivnaKarta/, https://oie-aplikacije.mzoe.hr/Pregledi/

Naziv subjekta NIPP-a:

0215 - Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 8 Proizvodna i industrijska postrojenja
III 20 Izvori energije

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema

Datum uključivanja izvora u NIPP:

18-05-2013

Upareni izvor:


Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/f52dd418-9c2f-4ad7-b935-6a565ac31133

Napomena:

Izvor prešao iz nadležnosti Ministarstva zaštite okoliša i energetike u nadležnost Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.
Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a