Kulturna dobra Republike Hrvatske - ATOM - INSPIRE
Prijava
Korisnik: Public

Kulturna dobra Republike Hrvatske - ATOM - INSPIRE

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=1291

Jedinstvena oznaka izvora:

1291

Naziv izvora prostornih podataka:

Kulturna dobra Republike Hrvatske - ATOM - INSPIRE

Sažetak izvora:

Usluga preuzimanja Kulturna dobra Republike Hrvatske – ATOM – INSPIRE prikazuje prostorne podatke nepokretnih kulturnih dobara upisanih na temelju rješenja u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, a u skladu sa Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“ br. 69/99, 151/03, 157/03 Ispravak 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 44/17, 90/18, 32/20 i 62/20, 117/21, 114/22). Ministarstvo kulture i medija RH kontinuirano vodi, upravlja i objavljuje prostorne podatke s obzirom na utvrđivanje svojstva novih nepokretnih kulturnih dobara, uspostavljanje preventivne zaštite, reviziju rješenja, brisanja iz Registra zbog gubitka svojstava kulturnog dobra te isteka preventivne zaštite kao i ostale promjene važnih podataka o dobrima.

Podaci dostupni putem usluge preuzimanja Kulturna dobra Republike Hrvatske – ATOM – INSPIRE odnose se na temu Zaštićenih područja iz članka 9. stavka 1. Zakona o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka „Narodne novine“ br. 56/13, 52/18 i 50/20., u skladu s INSPIRE provedbenim pravilima za međuoperativnost skupova prostornih podataka i usluga.

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

ATOM

Adresa izvora:

https://geoportal.kulturnadobra.hr/atom

Naziv subjekta NIPP-a:

0021 - Ministarstvo kulture i medija

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 9 Zaštićena područja

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

04-04-2022

Upareni izvor:

0093 Registar kulturnih dobara RH

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/945fdf76-ae17-4f25-96bd-ebeb7ee3ce2d

Napomena:

Postoje Uvjeti korištenja, podaci su isključivo informativnog karaktera i služe za osobnu uporabu, te se ne smiju koristiti u komercijalne svrhe niti distribuirati trećoj strani. Za službene podatke obratiti se Ministarstvu kulture i medija.
Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a