Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske
Prijava
Korisnik: Public

Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0093

Jedinstvena oznaka izvora:

0093

Naziv izvora prostornih podataka:

Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske

Sažetak izvora:

Uprava za zaštitu kulturne baštine, Ministarstvo kulture na temelju stručnog vrednovanja donosi rješenje o utvrđivanju svojstva kulturnog dobra. Rješenjem kojim se utvrđuje svojstvo nepokretnog kulturnog dobra obavezno se utvrđuju prostorne međe kulturnog dobra koje se zaštićuje, a dostavlja se nadležnom katastru i sudu radi zabilježbe u zemljišnim knjigama. Kulturno dobro ovisno o značaju upisuje se u Listu zaštićenih kulturnih dobara (pojedinačno, kulturno povijesna cjelina i kulturni krajolik) ili u Listu kulturnih dobara od nacionalnog značaja.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

SQL

Adresa izvora:

http://195.29.218.202/ISKB/Default.aspx, https://geoportal.kulturnadobra.hr/servisi/grafika/RKD_MK_Javni/wms?request=getcapabilities, https://geoportal.kulturnadobra.hr/servisi/grafika/ProtectedSites/wms?service=WMS&request=getcapabilities, https://geoportal.kulturnadobra.hr/servisi/grafika/ProtectedSites/wfs?service=WFS&request=getcapabilities; https://geoportal.kulturnadobra.hr/atom

Naziv subjekta NIPP-a:

0021 - Ministarstvo kulture i medija

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 9 Zaštićena područja

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema

Datum uključivanja izvora u NIPP:

18-05-2013

Upareni izvor:

0495 Kulturna dobra Republike Hrvatske - WMS

0934 Kulturna dobra Republike Hrvatske - WMS - INSPIRE

0935 Kulturna dobra Republike Hrvatske - WFS - INSPIRE

1291 Kulturna dobra Republike Hrvatske - ATOM - INSPIRE

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/4fcbe012-0bdc-496a-95a2-bd6436714af6

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a