Poljoprivredno zemljište na području Grada Kutine u vlasništvu Republike Hrvatske
Prijava
Korisnik: Public

Poljoprivredno zemljište na području Grada Kutine u vlasništvu Republike Hrvatske

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=1293

Jedinstvena oznaka izvora:

1293

Naziv izvora prostornih podataka:

Poljoprivredno zemljište na području Grada Kutine u vlasništvu Republike Hrvatske

Sažetak izvora:

Poljoprivrednim zemljištem u smislu Zakona o poljoprivrednom zemljištu smatraju se poljoprivredne površine: oranice, vrtovi, livade, pašnjaci, voćnjaci, maslinici, vinogradi, ribnjaci, trstici i močvare kao i drugo zemljište koje se uz gospodarski opravdane troškove može privesti poljoprivrednoj proizvodnji. Poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države raspolaže se na temelju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države koje donosi Grad Kutina za svoje područje uz mišljenje županije i suglasnost Ministarstva poljoprivrede.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

xls, pdf, dwg

Adresa izvora:

https://www.kutina.hr

Naziv subjekta NIPP-a:

0144 - Grad Kutina

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Grad Kutina

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

28-04-2022

Upareni izvor:


Metapodaci:


Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a