Registar postrojenja u kojima je utvrđena prisutnost opasnih tvari - WMS - INSPIRE harmoniziran
Prijava
Korisnik: Public

Registar postrojenja u kojima je utvrđena prisutnost opasnih tvari - WMS - INSPIRE harmoniziran

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=1297

Jedinstvena oznaka izvora:

1297

Naziv izvora prostornih podataka:

Registar postrojenja u kojima je utvrđena prisutnost opasnih tvari - WMS - INSPIRE harmoniziran

Sažetak izvora:

U bazi se nalaze podaci o operatorima i njihovim postrojenjima u Republici Hrvatskoj s podacima o vrsti i količini opasnih tvari prema Prilogu I Uredbe, načinu njihova skladištenja, Gauss-Krügerovim koordinatama, opisu i smještaju postrojenja, izradi planova i dr. dokumenata u skladu s zakonskom legislativom (Uredbom), vjerojatnosti da dođe do velike nesreće i domino efekta, zoni ugroženosti, eventualnom broju žrtava, da li učinci najgoreg slučaja izlaze izvan granice subjekta, eventualnoj tajnosti podataka.

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

WMS

Adresa izvora:

https://servisi.azo.hr/inspire/geos1/pf-m/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0215 - Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 8 Proizvodna i industrijska postrojenja

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Dostupno na zahtjev.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

29-04-2022

Upareni izvor:

0038 Registar postrojenja u kojima je utvrđena prisutnost opasnih tvari - INSPIRE

Metapodaci:


Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a