Registar postrojenja u kojima je utvrđena prisutnost opasnih tvari - INSPIRE
Prijava
Korisnik: Public

Registar postrojenja u kojima je utvrđena prisutnost opasnih tvari - INSPIRE

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0038

Jedinstvena oznaka izvora:

0038

Naziv izvora prostornih podataka:

Registar postrojenja u kojima je utvrđena prisutnost opasnih tvari - INSPIRE

Sažetak izvora:

U bazi se nalaze podaci o operatorima i njihovim postrojenjima u Republici Hrvatskoj s podacima o vrsti i količini opasnih tvari prema Prilogu I Uredbe, načinu njihova skladištenja, Gauss-Krügerovim koordinatama, opisu i smještaju postrojenja, izradi planova i dr. dokumenata u skladu s zakonskom legislativom (Uredbom), vjerojatnosti da dođe do velike nesreće i domino efekta, zoni ugroženosti, eventualnom broju žrtava, da li učinci najgoreg slučaja izlaze izvan granice subjekta, eventualnoj tajnosti podataka.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

alfanumerička baza

Adresa izvora:

http://rizicna.azo.hr/iszo/rpot, http://envi.azo.hr/?topic=9 , http://servisi.azo.hr/industrija/wms?service=WMS&request=GetCapabilities , http://servisi.azo.hr/industrija/wfs?service=WFS&request=GetCapabilities; https://servisi.azo.hr/inspire/geos1/pf-m/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities;http://servisi.azo.hr/inspire/geos1/pf/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0215 - Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 8 Proizvodna i industrijska postrojenja

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Dostupni na zahtjev

Datum uključivanja izvora u NIPP:

18-05-2013

Upareni izvor:

1297 Registar postrojenja u kojima je utvrđena prisutnost opasnih tvari - WMS - INSPIRE harmoniziran

1298 Registar postrojenja u kojima je utvrđena prisutnost opasnih tvari - WFS - INSPIRE harmoniziran

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/b81c53fb-6626-4cdb-9d41-d1fd6d0533a1

Napomena:

Izvor prešao iz nadležnosti Ministarstva zaštite okoliša i enrgetike u nadležnost Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.
Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a