Područja nadležnosti lučkih kapetanija - WFS
Prijava
Korisnik: Public

Područja nadležnosti lučkih kapetanija - WFS

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=1332

Jedinstvena oznaka izvora:

1332

Naziv izvora prostornih podataka:

Područja nadležnosti lučkih kapetanija - WFS

Sažetak izvora:

Lučke kapetanije i ispostave obavljaju poslove sigurnosti plovidbe i nadzora pomorskog dobra Republike Hrvatske u području svoje nadležnosti. Nadležnosti su im definirane Zakonom o lučkim kapetanijama (NN 118/2018).

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

WFS

Adresa izvora:

https://dservices8.arcgis.com/tDYJmhP975urQUZt/arcgis/services/Podrucja_nadleznosti_LK_WFS/WFSServer?service=wfs&request=getcapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0012 - Hrvatski hidrografski institut

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 11 Područja upravljanja/zaštićena područja/uređena područja i jedinice za izvješćivanje

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska, Jadransko more

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Bez ograničenja uz navođenje izvora.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

10-06-2022

Upareni izvor:

1331 Područja nadležnosti lučkih kapetanija

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/a37827fa-1b5b-4f21-a3b1-f0f523fabffb

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a