Vodna područja
Prijava
Korisnik: Public

Vodna područja

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0154

Jedinstvena oznaka izvora:

0154

Naziv izvora prostornih podataka:

Vodna područja

Sažetak izvora:

Vodno područje je površina kopna i mora koja se sastoji od jednog ili više susjednih riječnih slivova s njihovim pripadajućim podzemnim, prijelaznim i priobalnim vodama. Vodno područje je glavna jedinica za upravljanje riječnim slivovima. Na državnom području Republike Hrvatske utvrđuju se dva vodna područja: vodno područje rijeke Dunav i jadransko vodno područje. Granice vodnih područja utvrđuje Vlada Republike Hrvatske.
Vodno područje rijeke Dunav obuhvaća dio kopna Republike Hrvatske s kojega sve vode otječu, površinskim ili podzemnim putem, u rijeku Dunav.
Jadransko vodno područje obuhvaća dio kopna Republike Hrvatske, uključujući i otoke, s kojega sve vode otječu, površinskim ili podzemnim putem, u Jadransko more, pripadajuće prijelazne vode, te priobalne vode isključivo u pogledu njihovog kemijskog i ekološkog stanja.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

shp

Adresa izvora:

http://www.voda.hr/hr/zakoni-propisi-vodna-slivna-podrucja

Naziv subjekta NIPP-a:

0038 - Hrvatske vode

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 8 Hidrografija
III 11 Područja upravljanja/zaštićena područja/uređena područja i jedinice za izvješćivanje

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Dostupno na zahtjev bez naknade. Prema Zakonu o pravu na pristup informacijama potrebno je podnijeti Zahtjev za pristup informacijama u skladu s procedurom detaljnije opisanom na mrežnoj stranici Hrvatskih voda http://www.voda.hr/hr/pristup-informacijama.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

09-06-2015

Upareni izvor:


Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/f3e098d0-27fc-4041-823d-67b91f65d263

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a